Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Văn Hóa Công Sở Tại Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã, Trên Địa Bàn Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Công' started by quanh.bv, Sep 14, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-9-14_23-40-44.png
  Văn hóa là những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong suốt tiến trình lịch sử. Văn hóa vừa mang bản sắc riêng của dân tộc, vừa tuân thủ chuẩn mực chung của thời đại. Bất kể quốc gia, tổ chức, giáo phái nào muốn tồn tại và phát triển đều phải có văn hóa riêng của mình. Chính vì vậy, với xu thế hội nhập và phát triển không ngừng của xã hội hiện nay, xây dựng văn hóa công sở trong cơ quan hành chính nhà nước hướng tới xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh và từng bước hiện đại hóa đang là một trong những mục tiêu được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu.
  • Luận văn thạc sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Quản lý công
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thủy
  • Tác giả: Nguyễn Thị Như Mai
  • Số trang: 144
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Hành chính Quốc gia 2018
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1kPCIO5GwTdOHiwhLmlcPf4-dHIbYbLjo
   

Share This Page