Luận Án Tiến Sĩ Xây Dựng Văn Hóa Gia Đình Việt Nam Hiện Nay Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Hồ Chí Minh Học' started by nhandanglv123, Apr 19, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xây Dựng Văn Hóa Gia Đình Việt Nam Hiện Nay Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh
  Kế thừa thành quả nghiên cứu của những công trình có trước và trên cơ sở khảo sát những tư liệu tập hợp được, luận án trình bày một cách khái quát quan điểm Hồ Chí Minh về gia đình. Qua đó, thấy được cái mới, cái sáng tạo của Hồ Chí Minh về vấn đề gia đình. - Luận án hệ thống hóa các quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình và những giá trị đặc sắc về xây dựng văn hóa gia đình trong di sản của Người. Trên cơ cở đó, xác định những phương hướng cơ bản để đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay theo tư tưởng của Người. Những kết quả trên góp phần bổ sung, phát triển hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về văn hóa gia đình nói riêng.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Hồ Chí Minh học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phạm Ngọc Anh GS. TS. Hoàng Chí Bảo
  • Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hà
  • Số trang: 250
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65868
  https://drive.google.com/uc?id=1CzeSDrzdKbdCZ73hCGlij4HH0zc9utWd
   

Share This Page