Luận Văn Thạc Sĩ Xây Dựng Ý Thức Chính Trị Cho Học Viên Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 2, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Học viên, sinh viên, trong đó có học viên trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thuộc lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, luôn là một nguồn nhân lực quan trọng của xã hội, là đội ngũ rất cần phải được quan tâm đào tạo, xây dựng và tạo điều kiện để trở thành những người tinh thông nghề nghiệp và có phẩm chất chính trị vững vàng nhất cho sự phát triển của đất nước trong thời đại mới. Vì lẽ đó, trong mỗi thời kỳ của cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng ý thức chính trị cho sinh viên nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng lớp người kế tục trung thành với lý tưởng của Đảng và của cách mạng Việt Nam. Báo cáo chính trị tại Đại hội X của Đảng khẳng định: “ Chú trọng bồi dưỡng, giáo dục cho học sinh, sinh viên khát vọng mãnh liệt xây dựng đất nước giàu mạnh, gắn công tác lập nghiệp bản thân với tương lai của cộng đồng, của dân tộc, trau dồi cho học sinh, sinh viên bản lĩnh, phẩm chất, lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay”
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: GS.TS. Hồ Sĩ Quý
  • Tác giả: Bùi Văn Định
  • Số trang: 90
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18035
  https://drive.google.com/uc?id=1fY7NaH4Nbg8HKuZMIvaz32fzWts9xz0c
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page