Luận Văn Thạc Sĩ Xem Xét Một Công Cụ Quản Lý Môi Trường Dựa Trên Phần Mềm Swat Áp Dụng Cho Lưu Vực Sông Đuống

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Nghệ Môi Trường' started by quanh.bv, Nov 24, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nước là một tài nguyên thiết yếu và quan trọng nhất của lưu vực sông. Việc sử dụng nước có mối liên quan mật thiết với sử dụng đất và ảnh hưởng đến hệ sinh thái lưu vực nên quản lý nước theo lưu vực sông sẽ giúp cho việc sử dụng và bảo vệ tốt hơn tài nguyên đất và môi trường lưu vực, quản lý và giảm nhẹ các tác động tiêu cực của các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của con người tới tài nguyên và môi trường sống. Quản lý lưu vực sông là một vấn đề đã được thực hiện ở nhiều nước trên thế giới trong nửa cuối thế kỷ 20 và phát triển mạnh trong vài thập kỷ gần đây nhằm đối phó với những thách thức về sự khan hiếm nước, sự gia tăng tình trạng ô nhiễm và suy thoái các nguồn tài nguyên và môi trường của lưu vực sông.
  • Luận văn thạc sĩ môi trường
  • Chuyên ngành công nghệ môi trường
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trịnh Thành
  • Tác giả: Phạm Minh Tân Người
  • Số trang: 99
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2006
  Link Download
  http://dlib.hust.edu.vn/handle/DHBKHN_123456789/11136
   
  Last edited: Nov 24, 2018

Share This Page