Luận Văn Thạc Sĩ Xu Hướng Phát Triển Quảng Cáo Trên Điện Thoại Di Động Tại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quan Hệ Công Chúng' started by quanh.bv, Feb 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-2-7_16-19-26.png
  Dựa trên cơ sở thực tiễn về lý thuyết và ứng dụng, mục đích của luận văn mong muốn đưa ra những lý thuyết cơ bản nhất về quảng cáo trên điện thoại di động là cơ sở cho việc khảo sát hoạt động của quảng cáo trên điện thoại di động tại nước ta hiện nay. Từ đó có thể đưa ra dự báo về các xu hướng phát triển của quảng cáo trên điện thoại di động tại Việt Nam cũng như những kiến nghị và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thực tiễn.
  • Luận văn thạc sĩ báo chí truyền thông
  • Chuyên ngành Quan hệ công chúng
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Thị Thúy Hằng
  • Tác giả: Nguyễn Thùy Dương
  • Số trang: 146
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/267
  https://drive.google.com/uc?id=1dQGDVMoN6rQ9IP99grOOpDF8aoEEg5SA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page