Luận Văn Thạc Sĩ Xử Lý Hợp Đồng Lao Động Vô Hiệu Theo Pháp Luật Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Feb 5, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Xử Lý Hợp Đồng Lao Động Vô Hiệu Theo Pháp Luật Việt Nam
  Quan hệ lao động trong thị trường là một loại quan hệ đặc biệt, nó vừa là quan hệ kinh tế vừa là quan hệ có tính xã hội bởi nó liên quan tới con người; nó vừa là quan hệ thỏa thuận vừa là quan hệ phụ thuộc; nó vừa là quan hệ bình đẳng song bởi khả năng nảy sinh giá trị khi sử dụng nên dễ dẫn tới sự bất công và bóc lột. Vì thế nên việc trao đổi hàng hóa sức lao động có đặc thù so với các loại hàng hóa khác.
  • Luận văn thạc sỹ luật học
  • Chuyên ngành: Luật Kinh Tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Trọng Nghĩa
  • Tác giả: Hoàng Thị Ngọc
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2014
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1059643
   
  Last edited by a moderator: Aug 4, 2017

Share This Page