Luận Án Tiến Sĩ Xuân Thu Quản Kiến - Vấn Đề Văn Bản Và Tư Tưởng Nho Học Của Ngô Thì Nhậm

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Dec 3, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Xuân Thu Quản Kiến - Vấn Đề Văn Bản Và Tư Tưởng Nho Học Của Ngô Thì Nhậm
  Trước hết, luận án thông qua công tác nghiên cứu văn bản học tiến hành khảo sát các văn bản Xuân thu quản kiến hiện còn để có thể mô tả đánh giá một cách đầy đủ, xác thực về tình hình, chất ượng của từng văn bản, từ đó lựa chọn được thiện bản dựa trên những dữ liệu đáng tin cậy phục vụ việc công bố và dịch thuật, nghiên cứu. Thứ tới, qua việc khai thác trực tiếp nguyên đi n Xuân thu quản kiến, luận án tập trung nghiên cứu nhằm làm rõ diện mạo đặ đi m, nội dung của tác phẩm Kinh học này và tư tưởng Nho học của Ngô Thì Nhậm thể hiện trong đó góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề của lịch sử Nho học Việt Nam thế kỷ XVIII từ một tác giả, tác phẩm cụ thể .
  • Luận án tiến sĩ ngữ văn
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn
  • Tác giả: Lê Phương Duy
  • Số trang: 488
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/98548
  https://nitroflare.com/view/F864AEA1694A418
   

Share This Page