Luận Văn Tốt Nghiệp Ý Nghĩa Văn Hóa Của Từ Ngữ Xưng Hô Trong Hán Văn Cổ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hán Nôm' started by nhandanglv123, Sep 28, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Ý Nghĩa Văn Hóa Của Từ Ngữ Xưng Hô Trong Hán Văn Cổ
  Ngôn ngữ là kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc, thông qua ngôn ngữ văn hóa được gìn giữ và lưu truyền. Và việc sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp là thuộc tính bản chất của xã hội loài người, nếu không có giao tiếp bằng ngôn ngữ thì không thể có xã hội loài người. Thông qua ngôn ngữ phản ánh từng bước phát triển của xã hội loài người qua các thời kỳ với các ngôn từ đặc biệt, làm minh chứng cho sự phát triển lịch sử, cho nên xã hội loài người không thể tách rời ngôn ngữ. Giao tiếp bằng ngôn ngữ là bộ phận quan trọng nhất trong quá trình giao tiếp của xã hội loài người, nếu quan sát kỹ ta sẽ phát hiện trong bất kỳ một ngôn ngữ nào mọi người khi bắt đầu giao tiếp đều sử dụng từ xưng hô. Bởi vì từ xưng hô có vị trí vô cùng quan trọng trong quá trình giao tiếp, nó thể hiện mối quan hệ giữa những người tham gia giao tiếp, thời đại mà họ đang sống cũng như là dân tộc và văn hóa dân tộc đó.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Hán Nôm
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hải Vân
  • Tác giả: Hà Thị Huyền
  • Số trang: 60
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2019
  Link Download
  http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-15278
  https://drive.google.com/uc?id=1Zw5_2yRiEtVszTJqWDgzrCPpGhppjCFs
   

Share This Page