Luận Án Tiến Sĩ Yếu Tố Lãng Mạn Trong Tác Phẩm Hội Họa Việt Nam Giai Đoạn 1945-1975 Về Đề Tài Chiến Tranh Cách Mạng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Mỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Yếu tố lãng mạn trong tác phẩm hội họa Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 về đề tài chiến tranh cách mạng thể hiện sự nhìn đón trước tương lai, cổ vũ quân và dân trong cuộc chiến tranh cách mạng. Luận án đặt nền hội họa vào đúng bối cảnh xã hội, chỉ ra nhân tố hình thành yếu tố lãng mạn qua tính lạc quan của chủ thể sáng tạo và những tác động của khách thể sáng tạo. Luận án chứng minh biểu hiện của yếu tố lãng mạn qua nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm. Chỉ ra đặc điểm nghệ thuật để nhận diện hội họa phản ánh chiến tranh cách mạng Việt Nam so với các nước khác trên thế giới và những giai đoạn khác nhau của nền hội họa Việt Nam hiện đại như: Thi vị hóa nội dung; lý tưởng hóa hình tượng nghệ thuật; màu sắc và không gian nghệ thuật mang tính ước lệ.
  • Luận án tiến sĩ nghệ thuật
  • Chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Dương
  • Tác giả: Nông Tiến Dũng
  • Số trang: 222
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36308
  https://drive.google.com/uc?id=1RKQ-I7A1XYZojM6vUyad65TolkuHflJ6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page