Luận Văn Thạc Sĩ Ảnh Hưởng Của Đồng Hóa Dữ Liệu Radar Đến Dự Báo Mưa Ngắn Hạn Trên Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandanglv123, Jul 15, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Ảnh Hưởng Của Đồng Hóa Dữ Liệu Radar Đến Dự Báo Mưa Ngắn Hạn Trên Khu Vực Thành Phố Hồ Chí Minh
  Trình bày về lịch sử của đồng hóa số liệu, tổng hợp các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đồng hóa số liệu Radar bằng phương pháp 3DVAR trong mô hình số. Khái quát về mô hình WRF, hệ thống đồng hóa 3DVAR trong mô hình WRF, vai trò của tương quan sai số trường nền và phương pháp xử lý số liệu Radar trước khi đưa vào quá trình đồng hóa. Chương này cũng nêu lên các nguồn số liệu sử dụng trong luận văn, quy trình chạy đồng hóa với các chế độ khác nhau và phương pháp đánh giá kết quả dự báo của mô hình.Trình bày các kết quả về những ảnh hưởng của đồng hóa đến trường ban đầu. So sánh kết quả trước, sau đồng hóa cho đợt mưa lớn điển hình và đánh giá sai số cho một số đợt mưa lớn năm 2018.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Khí tượng học
  • Người hướng dẫn: TS. Công Thanh
  • Tác giả: Trần Duy Thức
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69690
  https://drive.google.com/uc?id=1TX_Ns6IeInFhXTgfXeg-GiWvBUuQlJui
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page