Luận Văn Thạc Sĩ Áp Dụng Công Nghệ Viễn Thám Và GIS Nghiên Cứu Biến Động Đường Bờ Khu Vực Tỉnh Bình Thuận

Discussion in 'Bản Đồ Viễn Thám & Hệ Thông Tin Địa Lý' started by nhandanglv123, May 21, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Áp Dụng Công Nghệ Viễn Thám Và GIS Nghiên Cứu Biến Động Đường Bờ Khu Vực Tỉnh Bình Thuận
  Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Thu thập, tiền xử lý ảnh vệ tinh SPOT5 giai đoạn 2003-2010 và ảnh vệ tinh Sentinel-2 2018. Chiết tách đường bờ và thành lập bản đồ biến động đường bờ khu vực nghiên cứu giai đoạn 2003-2010, 2010-2018. Khảo sát, điều tra thực địa bổ sung về biến động đường bờ biển khu vực nghiên cứu. Phân tích, đánh giá biến động đường bờ, chỉ ra nguyên nhân gây xói lở và bồi tụ bờ biển khu vực nghiên cứu giai đoạn 2003 - 2010, 2010 – 2018. Dự báo xu thế biến động đường bờ biển Bình Thuận trong những năm tới và đề xuất các giải pháp.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Bản đồ viễn thám và GIS
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch
  • Tác giả: Hoàng Lê Long
  • Số trang: 96
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69780
  https://drive.google.com/uc?id=1vHlrjWaLzfafUt3U7oHZONem5XgGXoCw
   

Share This Page