Luận Văn Thạc Sĩ Bản Sắc Văn Hóa Của Dân Tộc Mông Ở Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Học' started by quanh.bv, Mar 24, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước vừa có những thuận lợi, vừa có những khó khăn, đặc biệt là sự ảnh hưởng của của văn hoá nước ngoài đã làm cho văn hóa truyền thống của dân tộc bị mai một, do vậy việc phát huy những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa của dân tộc ở nước Lào lại càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Trong cộng đồng các bộ tộc Lào, dân tộc Mông là một dân tộc thiểu số có bản sắc văn hóa dân tộc rất độc đáo. Trong thời kỳ hội nhập quốc tế như hiện nay, để phát triển “hòa nhập” mà không bị hòa tan, mất bản sắc, thì việc bảo tồn văn hóa dân tộc đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, tâm huyết, bền bỉ, lâu dài. Có như thế những giá trị văn hóa sẽ mãi mãi được gìn giữ và phát huy.
  • Luận văn thạc sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Dương Quỳnh Phương
  • Tác giả: Moua Xiong Vayer
  • Số trang: 110
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...uoc-cong-hoa-dan-chu-nhan-dan-lao-104878.html
  https://drive.google.com/uc?id=1G5IRlsAH6u_MCYidf8sTpJrAjgl2_iYT
   

Share This Page