Luận Án Tiến Sĩ Biến Đổi Một Số Đặc Trưng Gió Mùa Mùa Hè Ở Tây Nguyên Và Nam Bộ

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by nhandanglv123, Jul 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Biến Đổi Một Số Đặc Trưng Gió Mùa Mùa Hè Ở Tây Nguyên Và Nam Bộ
  Luận án đã xác định được ngày bắt đầu/ kết thúc gió mùa mùa hè (GMMH) và xu thế biến đổi của nó trong giai đoạn 1981-2014; chỉ ra sự khác biệt giữa mùa mưa và mùa GMMH; phân tích chỉ số mưa và đặc điểm một số trường quy mô lớn trong thời kỳ này. - Đánh giá sai số, hiệu chỉnh số liệu mưa và đánh giá khả năng mô phỏng gió mùa mùa hè bằng mô hình RegCM trong quá khứ. - Dự tính sự biến đổi của ngày bắt đầu/ kết thúc GMMH và sự biến đổi của các chỉ số mưa trong thời kỳ GMMH ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tương lai theo kịch bản RCP4.5...
  • Luận án tiến sĩ địa lý
  • Chuyên ngành Khí tượng và khí hậu học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thanh Hằng, PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền
  • Tác giả: Ngô Thị Thanh Hương
  • Số trang: 139
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65433
  https://drive.google.com/uc?id=1PuMExOW4Sh1uVXYyrJqbEwHN3Ey3EZal
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page