Luận Án Tiến Sĩ Biện Pháp Dạy Học Đọc Hiểu Cho Học Sinh Rối Loạn Phổ Tự Kỉ Ở Đầu Cấp Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 11, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Biện Pháp Dạy Học Đọc Hiểu Cho Học Sinh Rối Loạn Phổ Tự Kỉ Ở Đầu Cấp Tiểu Học
  Luận án khẳng định có sự chênh lệch lớn giữa kết quả đọc hiểu của học sinh rối loạn phổ tự kỉ so với học sinh tiểu học ngay cả với nhóm học sinh rối loạn phổ tự kỉ có IQ ≥ 70. Phân tích được các yếu tố chủ quan (đặc điểm nhận thức, ngôn ngữ, giao tiếp xã hội, hành vi…) và các yếu tố khách quan (chủ đề bài đọc, thể loại văn bản, dạng câu hỏi tìm hiểu bài, mức độ trực quan của bài đọc, phương pháp dạy học…) có ảnh hưởng đến kết quả dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ đầu cấp tiểu học. Từ đó khẳng định, biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh rối loạn phổ tự kỉ cần xuất phát từ các yếu tố này để đem lại kết quả cao.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến, GS. Hozumi Araki
  • Tác giả: Nguyễn Nữ Tâm An
  • Số trang: 168
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2013
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=10418

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page