Luận Án Tiến Sĩ Biện Pháp Nâng Cao Tính Tích Cực Học Tập Của Sinh Viên Trong Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, Sep 17, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Biện Pháp Nâng Cao Tính Tích Cực Học Tập Của Sinh Viên Trong Dạy Học Môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh Ở Các Trường Đại Học Địa Phương Miền Bắc
  - Hoạt động học tập chỉ có kết quả tốt khi người học chủ động, tích cực. Hoạt động học tập của người học là yếu tố quyết định trực tiếp chất lượng học tập. Tính tích cực học tập chỉ có thể khơi dạy bởi các tác động sư phạm, từ quá trình tổ chức dạy học của giáo viên. Trong dạy học có nhiều chiến lược, phương pháp và kỹ thuật nhưng mọi chiến lược, phương pháp và kỹ thuật đều cần khơi dạy tính tích cực học tập của người học.
  - Dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học địa phương miền Bắc với các chiến lược, phương pháp và kỹ thuật phù hợp với môn học, điều kiện cụ thể của các trường, hướng vào nhu cầu và tính tự giác, các cơ hội hoạt động của sinh viên, coi trọng tự học của sinh viên sẽ góp phần nâng cao tính tích cực học tập, hình thành và phát triển tính tích cực học tập cho sinh viên, nâng cao hiệu quả dạy học, thực hiện mục tiêu giáo dục đại học hiện nay. Những yếu tố then chốt trong nâng cao tính tích cực học tập là Hoạt động học tập của sinh viên và các chiến lược dạy học khuyến khích sinh viên tự học, tự nghiên cứu.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Bùi Văn Quân, TS. Nguyễn Đức Thìn
  • Tác giả: Đoàn Sỹ Tuấn
  • Số trang: 275
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33881
  https://drive.google.com/uc?id=1UnlcBer5lAdVA8x9jj9C8byzwYzZIHmW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page