Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Apr 26, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Thành Phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh Giai Đoạn 2013-2020
  Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước ta đang trong tiến trình đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển và hội nhập với mục tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
  Đây là nhiệm vụ chính trị rất nặng nề, khó khăn, phức tạp. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ tương chính sách về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý thời kì CNH, HĐH. Tiêu biểu là Hội nghị Trung ương lần thứ ba khóa VIII đã đề ra Nghị quyết về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, vạch ra các quan điểm, mục tiêu "Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ và có chất lượng mà nòng cốt là cán bộ chủ chốt của các ngành, các cấp"
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Anh Tuấn
  • Tác giả: Đỗ Viết Hà
  • Số trang: 134
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2013
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...inh-quang-ninh-giai-doan-2013-2020-41023.html

   

Share This Page