Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Mầm Non Công Lập Tỉnh Hưng Yên

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Biện Pháp Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên Các Trường Mầm Non Công Lập Tỉnh Hưng Yên Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, việc xây dựng, phát triển một nền giáo dục vững mạnh là nhân tố then chốt, quyết định để thúc đẩy xã hội phát triển. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu và là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục (QLGD), phát triển đội ngũ giáo viên (ĐNGV) và cán bộ quản lý là khâu then chốt”.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Bá Lãm
  • Tác giả: Nguyễn Thị Kim Dung
  • Số trang: 117
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1053167
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page