Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Quản Lí Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Biện Pháp Quản Lí Công Tác Bồi Dưỡng Đội Ngũ Giảng Viên Trường Cao Đẳng Du Lịch Hà Nội Trong Giai Đoạn 2013- 2020
  Với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội toàn cầu biến đổi không ngừng nhờ tốc độ phát triển vũ bão của khoa học và công nghệ, cùng với sự tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân của tri thức nhân loại những hạn chế, lạc hậu của giáo dục luôn xuất hiện và cần được xem xét loại bỏ, để thay thế vào đó những cập nhật nội dung mới, phương pháp mới…. Giáo dục có chất lượng ở thời đại ngày nay chính là linh hồn của một xã hội tri thức mà nước ta cũng như nhân loại đang kỳ vọng hướng tới. Trong văn kiện Hội nghị TW2 khóa VIII ghi nhận: “Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nhấn mạnh: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế và bền vững”.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đặng Bá Lãm
  • Tác giả: Đỗ Thị Minh Đức
  • Số trang: 121
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1053139
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page