Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Mầm Non Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Ở Các Trường Mầm Non Thị Xã Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội
  Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở trường mầm non. Phân tích thực trạng quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở các trường mầm non thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội. Đề xuất các biện pháp: Chỉ đạo nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch dạy học trong trường mầm non; Quản lý việc thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ trong trường mầm non; Quản lý thực hiện nội dung chương trình dạy học cho trẻ trong trường mầm non; Quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên; Đổi mới công tác bồi dưỡng hoạt động dạy học cho giáo viên mầm non; Khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động dạy học trong trường mầm non; Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học ở trường mầm non nhằm quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng ở các trường mầm non thị xã Sơn Tây – Thành phố Hà Nội.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Thị Minh Hằng
  • Tác giả: Đỗ Thị Tường Vân
  • Số trang: 114
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1052012
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page