Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thái Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Nov 15, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Đạo Đức Cho Học Sinh Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thái Học, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc Trong Giai Đoạn Hiện Nay
  Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông (THPT). Khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Nguyễn Thái Học, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất một số biện pháp: Nâng cao nhận thức cho các lực lượng tham gia Giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho Học sinh (HS); Kế hoạch hóa quá trình quản lý giáo dục đạo đức phù hợp với học sinh và với điều kiện trong và ngoài nhà trường; Tổ chức nghiên cứu, xác định những chuẩn mực đạo đức chủ yếu cần giáo dục học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay; Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường; Nêu cao vai trò của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực hiện giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông, quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT Nguyễn Thái Học, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: NGND. PGS. TS. Nguyễn Võ Kỳ Anh
  • Tác giả: Đào Thị Minh Phương
  • Số trang: 114
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1052010
   
  Last edited by a moderator: May 26, 2018

Share This Page