Luận Văn Thạc Sĩ Biện Pháp Rèn Kĩ Năng Tri Giác Ngôn Ngữ Và Tái Hiện Hình Tượng Trong Dạy Học Thơ Trữ Tình Ở Lớp 9

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Ngữ Văn' started by quanh.bv, Mar 19, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-3-19_3-19-40.png
  Biện Pháp Rèn Kĩ Năng Tri Giác Ngôn Ngữ Và Tái Hiện Hình Tượng Trong Dạy Học Thơ Trữ Tình Ở Lớp 9 Trung Học Cơ Sở
  Luật giáo dục của nước ta thông qua ngày 5/5/2005 có nêu rõ: “Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học; bồi dưỡng năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên”. Gần đây, trong “Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010”, Đảng ta cũng xác định: “Đổi mới và hiện đại hóa phương pháp giáo dục, chuyển từ việc tiếp nhận tri thức thụ động, thầy giảng trò ghi sang hướng dẫn người học chủ động tư duy trong quá trình tiếp cận tri thức; dạy cho người học phương pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách hệ thống và có tư duy phân tích, tổng hợp; phát triển được năng lực của mỗi cá nhân, tăng cường tính chủ động, tính tự chủ của học sinh”.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Viết Chữ
  • Tác giả: Vũ Thị Hải Ninh
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  https://dlib.hcmue.edu.vn/handle/SPHCM/16782
  https://drive.google.com/file/d/1Hvo-d1wnNKaAONYddZCBRGzwTSt3A32m
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page