Luận Án Tiến Sĩ Bồi Dưỡng Kỹ Năng Dạy Học Cho Giảng Viên Các Cơ Sở Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Dec 31, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Bồi Dưỡng Kỹ Năng Dạy Học Cho Giảng Viên Các Cơ Sở Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Công Chức Theo Tiếp Cận Dạy Học Vi Mô
  Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích các tài liệu trong và ngoài nước về bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giảng viên theo tiếp cận dạy học vi mô, Luận án đã nêu ra những vấn đề nghiên cứu mang tính tổng quan và đã tập trung làm rõ các khái niệm có tính chất công cụ: Kỹ năng và kỹ năng dạy học; Bồi dưỡng kỹ năng dạy học; Dạy học vi mô trong bồi dưỡng kỹ năng dạy học, … Đồng thời tác giả cũng đưa ra hệ thống các kỹ năng cần bồi dưỡng cho giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; các tiêu chí đánh giá các kỹ năng đó. Luận án cũng nêu rõ vai trò và tầm quan trọng bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giảng viên các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phó Đức Hòa, PGS.TS Ngô Quang Sơn
  • Tác giả: Thiều Huy Thuật
  • Số trang: 238
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=27052

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page