Luận Án Tiến Sĩ Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Thực Hành Các Trường Dạy Nghề Khu Vực Miền Núi Phía Bắc

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Aug 30, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Bồi Dưỡng Năng Lực Dạy Học Cho Giáo Viên Thực Hành Các Trường Dạy Nghề Khu Vực Miền Núi Phía Bắc
  1. Xây dựng được bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học (NLDH) của giáo viên thực hành (GVTH) gồm 3 nhóm năng lực với 30 tiêu chí đánh giá, đó là:
  - Nhóm năng lực chuẩn bị dạy thực hành (7 tiêu chí);
  - Nhóm năng lực thực hiện dạy thực hành (20 tiêu chí);
  - Nhóm năng lực đánh giá kết quả học tập (3 tiêu chí).
  2. Khảo sát, điều tra thực trạng năng lực GVTH và thực trạng bồi dưỡng GVTH các trường dạy nghề khu vực miền núi phía Bắc để tìm ra những tồn tại, những điểm yếu ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ giáo viên, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề cần phải khắc phục.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ, PGS.TS. Nguyễn Đức Trí
  • Tác giả: Trương Đại Đức
  • Số trang: 116
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2011
  Link Download
  http://sdh.tnu.edu.vn/article/details/504

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page