Luận Văn Thạc Sĩ Bồi Dưỡng Năng Lực Thực Hành Cho Học Sinh Trong Tổ Chức Dạy Học Chương Chất Rắn Và Chất Lỏng

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Vật Lý' started by quanh.bv, Aug 6, 2022 at 1:55 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-8-6_2-1-49.png
  Bồi Dưỡng Năng Lực Thực Hành Cho Học Sinh Trong Tổ Chức Dạy Học Chương Chất Rắn Và Chất Lỏng, Sự Chuyển Thể Vật Lý 10 Trung Học Phổ Thông Với Thí Nghiệm Tự Tạo
  Hiện nay, nhân loại đang bước vào thế kỷ XXI - thế kỷ của trí tuệ, của nền kinh tế tri thức, trong bối cảnh đó vấn đề đào tạo nguồn nhân lực thích ứng với nền kinh tế tri thức đã được đặt ra yêu cầu mới. Vì vậy, sự phát triển nguồn nhân lực con người đã được coi là cuộc cách mạng trong bối cảnh thế giới đang biến động mạnh mẽ, cùng hợp tác, cùng cạnh tranh. Do đó, để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi giáo dục phải đổi mới một cách căn bản và toàn diện để đào tạo thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện, có đầy đủ tri thức và năng lực, năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm. Vì thế Đảng, Nhà nước luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Văn Giáo
  • Tác giả: Võ Thị Kim Tước
  • Số trang: 104
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1uom1d7cG268TNFnVML20gH6OOkH1An9i
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page