Luận Văn Thạc Sĩ Các Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by nhandang123, Oct 27, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Các Biện Pháp Quản Lý Quá Trình Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Tiếng Anh Tại Các Trường Trung Học Phổ Thông Thành Phố Hà Nội
  Tổng quan về lý luận quản lý giáo dục, quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và tiếng Anh nói riêng ở trường trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý quá trình đổi mới ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng kết và xây dựng một số biện pháp cụ thể: định hướng đổi mới PPDH để thực hiện chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh mới; các biện pháp quản lý đổi mới trong trường THPT; xây dựng kế hoạch đổi mới với sự tham gia của giáo viên; tổ chức bồi dưỡng và tư vấn nhằm nâng cao năng lực sư phạm; đánh giá và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học; tạo môi trường và đầu tư trang thiết bị phục vụ đổi mới, qua đó khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Quang Sáng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Phương
  • Số trang: 121
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2008
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1004035
   
  Last edited by a moderator: May 1, 2018

Share This Page