Luận Văn Thạc Sĩ Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by quanh.bv, Oct 15, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố học lực 12, yêu thích ngành học, thời gian tự học, phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy của giảng viên, điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường với biến kết quả học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố học lực 12, yêu thích ngành học, thời gian tự học, phương pháp học tập, phương pháp giảng dạy của giảng viên quyết định trên 40% đến kết quả học tập của sinh viên. Yếu tố điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Điều này được thể hiện như sau: Xếp loại học lực lớp 12 cao thì kết quả học tập của sinh viên đạt điểm cao, học lực lớp 12 ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai; Yếu tố yêu thích ngành học ảnh hưởng cùng chiều với Kết quả học tập (KQHT) của sinh viên, yếu tố này ảnh hưởng rõ rệt đến KQHT của sinh viên. Yếu tố thời gian dành cho tự học ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ hai; Phương pháp học tập của sinh viên ảnh hưởng cùng chiều với biến kết quả học tập. Yếu tố này ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba; Yếu tố điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho việc dạy và học: Yếu tố này không ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên; Phương pháp giảng dạy của giảng viên: Yếu tố này ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của sinh viên đặc biệt là sinh viên năm thứ nhất khi mới bước vào trường.
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Lê Ngọc Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Nga
  • Số trang: 106
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia 2013
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1043192

   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2017

Share This Page