Luận Văn Tốt Nghiệp Các Yếu Tố Ngoại Lai Ảnh Hưởng Đến Nền Hành Chánh

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 23, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Phần thứ nhất. Các yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến nền hành chánh
   • Chương 1. Nguyên nhân phát sinh ảnh hưởng của các yếu tố ngoại lai
   • Chương 2. Ảnh hưởng của tôn giáo, chính đảng và quân đội đối với nền hành chánh
   • Chương 3. Ảnh hưởng của Nhu cầu và Kỹ thuật
  • Phần thứ hai. Các yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến nền hành chánh Việt Nam Cộng hòa
   • Chương 1. Những sắc thái đặc thù của nền hành chính Việt Nam Cộng hòa
   • Chương 2. Tôn giáo, chính đảng và Quân đội đối với nền Hành chánh Việt Nam
   • Chương 3. Nhu cầu, Kỹ thuật và Nền Hành chánh Việt Nam Cộng hòa
  THÔNG TIN
  • Các yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến nền hành chánh : luận văn Tốt nghiệp / Thạch Ngọc Hoài ; Giáo sư hướng dẫn : Lương Thọ Phát
  • Tác giả: Thạch Ngọc Hoài
  • Chủ đề: Hành chính công và khoa học quân sự -- Hành chính công
  • Nhà xuất bản: Học Viện Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1972
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 90 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Học Viện Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 351.597
  • Thẻ: Hành chính công Việt Nam Cộng Hòa
  • Thẻ: Hành chính, hoạt động Việt Nam Cộng hòa
  • Thẻ: Luận văn Việt Nam
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1412/1164/4/1377/0/0/
   

Share This Page