Luận Án Tiến Sĩ Cấu Trúc Năng Lực Đánh Giá Giáo Dục Của Giáo Viên Tiểu Học

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Dec 6, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Cấu Trúc Năng Lực Đánh Giá Giáo Dục Của Giáo Viên Tiểu Học
  Trong cuộc nói chuyện với lớp học chính trị của GV cấp II, III toàn miền Bắc ngày 13/9/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng, Nhà nước VN luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước không ngừng đầu tư về mọi mặt để nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới và cải cách toàn diện nền giáo dục, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội. Một trong những nhiệm vụ của đổi mới GD & ĐT là đổi mới kiểm tra đánh giá, để vừa đánh giá chính xác năng lực của người học, vừa giúp cải tiến quá trình dạy và học theo hướng tích cực. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, người GV cần có năng lực ĐGGD [137, 43, 22].
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Công Khanh PGS. TS Lê Thị Thu Hiền
  • Tác giả: Đỗ Thị Hướng
  • Số trang: 233
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88797
  https://drive.google.com/uc?id=17_hTBBOLbZEU-DQIBPeUhaURcLg1imCq
   

Share This Page