Chuyến Đi Bắc Kỳ Năm Ất Hợi 1876 (NXB Sài Gòn 1881) - Trương Vĩnh Ký, 76 Trang

Discussion in 'Giới Thiệu Sách Xưa' started by admin, Dec 12, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Năm ất hợi (1876), bái trưởng tham biện vừa xong, vùng tính đi ra Bắc chơi một chuyến cho biết. Trong bụng muốn cũng đã lâu; nên xin với quan trên, nhơn dịp chiếc tàu Duchaffaud đi mà đi. Về sắm hòm rương áo quần. Rủ thầy ba Hớn với ông sáu Thìn, nguyên một người ở tỉnh Bắc Ninh, một người ở Sơn Tây mà vào trong Nam Kỳ đã lâu, đi theo trước là cho có bạn, sau nữa là cho họ về thăm quê quán. Qua ngày 18 tháng chạp đề huề xuống tàu. Sớm mai giờ thứ 9 rưỡi nhổ neo. Vợ con đi đưa, ngồi xe đi rào trên bờ cho đến tàu quày trở rồi ríu ríu chạy xuống đồn Cá Trê, mới về. Xế giờ thứ hai ra cửa Cần Giờ, chỉ mũi chạy ra mũi Né.
  • Chuyến Đi Bắc Kỳ Năm Ất Hợi 1876
  • NXB Sài Gòn 1881
  • Trương Vĩnh Ký
  • 76 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/document/350021016
   

Share This Page