Luận Án Tiến Sĩ Đặc Điểm Vận Tải Ẩm Ở Việt Nam Trong Các Đợt Enso

Discussion in 'Chuyên Ngành Khí Tượng & Khí Hậu Học' started by admin, Sep 27, 2022.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-9-27_15-36-15.png
  Vận tải ẩm là một trong những yếu tố hoàn lưu quan trọng liên quan nhiều nhất với mưa bởi nó là sự phối hợp của hai yếu tố hoàn lưu là gió và độ ẩm. Vì vậy vận tải ẩm được quan tâm nghiên cứu trong dự báo khí hậu nói chung và dự báo mưa nói riêng. Các chỉ số vận tải ẩm không những liên quan đến lượng mưa và phân bố mưa mà còn tác động mạnh đến cường độ mưa, hạn hán và lũ lụt, đặc biệt là trong các thời kỳ có hoạt động của ENSO. Việt Nam nằm trong khu vực gió mùa châu Á, khí hậu Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh của hoàn lưu gió mùa, có chế độ mưa theo mùa liên quan mật thiết với phân bố và vận tải ẩm. Trong những năm El Niño, do sự tập trung của dòng thăng ở phía Đông Thái Bình Dương, Việt Nam thường có lượng mưa ít hơn trung bình nhiều năm. Ngược lại, trong những năm La Niña, do sự dịch chuyển của dòng thăng về phía Tây, Việt Nam thường có tổng lượng mưa lớn hơn trung bình nhiều năm. Có thể thấy rằng, vận tải ẩm vừa đóng vai trò quan trọng trong cơ chế hoàn lưu gió mùa nhiệt đới vừa góp phần tích cực vào các tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu ở Việt Nam, đặc biệt là hạn hán và mưa lớn. Vì vậy nghiên cứu Đặc điểm vận tải ẩm ở Việt Nam trong các đợt ENSO là rất cần thiết.
  • Luận án tiến sĩ khoa học
  • Chuyên ngành khí tượng và khí hậu học
  • Tác giả: Vũ Văn Thăng
  • Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, GS. TS. Nguyễn Trọng Hiệu
  • 165 Trang
  • File PDF-TRUE
  • Viện Khoa Học Khí Tượng Thủy Văn Và Biến Đổi Khí Hậu 1916
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1b48CVdI5ibdGnxsLZRCBi2_A_dSFUSIT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page