Luận Án Tiến Sĩ Đảm Bảo Chất Lượng Đào Tạo Của Các Trường Đại Học Tư Thục Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Theo AUN-QA

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Nov 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Well-Known Member

  [​IMG]
  Luận án đã nghiên cứu vấn đề gồm lịch sử hình thành và phát triển của đảm bảo chất lượng các trường đại học. Luận án cũng đã phân tích sâu các mô hình đảm bảo chất lượng ở các trường đại học tiên tiến trên thế giới và hệ thống AUN-QA trong đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong khu vực hiện nay; sự phù hợp của AUN-QA đối với hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo tại các trường đại học tư thục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Luận án đã xác lập được khung lý luận cho vấn đề đảm bảo chất lượng đào tạo theo AUN-QA của các trường đại học tư thục để làm tiền đề cho đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng các trường đại học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phan Quốc Lâm và PGS.TS Phạm Văn Sơn
  • Tác giả: Võ Văn Tuấn
  • Số trang: 203
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35835
  https://drive.google.com/uc?id=1isMsgth6iT0U0ml-Reubtbe9YETUWnJ6
   

Share This Page