Luận Văn Thạc Sĩ Dân Chủ Và Chậm Tiến Tại Các Quốc Gia Đông Nam Á

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 21, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  NỘI DUNG
  • Dẫn nhập
  • Phần 1: Kinh nghiệm dân chủ tại các quốc gia Đông Nam Á
   • Chương 1: Thái Lan
   • Chương 2: Mã Lai
   • Chương 3: Nam Dương
   • Chương 4: Lào quốc
   • Chương 5: Cam-bốt
   • Chương 6: Việt Nam
   • Kết luận phần 1
  • Phần 2: Một giải pháp cho các quốc gia Đông Nam Á
   • Chương 1: Chính thể dân chủ có còn thích hợp với các nước Đông Nam Á không?
   • Chương 2: Để giải quyết chậm tiến một chính phủ mạnh phải làm gì?
   • Kết luận phần 2
  • Tổng kết
  THÔNG TIN
  • Dân chủ và chậm tiến tại các quốc gia Đông Nam Á : luận văn tốt nghiệp / Nguyễn Trọng Thiệt ; Giáo sư hướng dẫn : Nguyễn Văn Tương
  • Tác giả: Nguyễn Trọng Thiệt
  • Chủ đề: Khoa học chính trị (Chính trị học và chính quyền) -- Hệ thống chính quyền và nhà nước -- Chính phủ dân chủ
  • Nhà xuất bản: Học viện Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1970
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 171 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Học viện Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 321.809597
  • Thẻ: Dân chủ Việt Nam Cộng Hòa
  • Thẻ: Luận văn Việt Nam
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1945/1678/4/0/0/0/
   

Share This Page