Luận Văn Tốt Nghiệp Đảng Ưu Thế Tại Một Số Quốc Gia

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by admin, Sep 22, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  • Dẫn nhập
  • Phần thứ nhất : Khảo sát đảng ưu thế ở Kampuchea và đại hàn
   • Chương 1 : Đảng Sangkum ở Kampuchea
   • Chương 2 : Đảng dân chủ cộng hoà ở Đại Hàn
   • Chương 3 : Nhận xét
  • Phần thứ hai : Khảo sát trường hợp Việt Nam
   • Chương 1 : Nguyên nhân thành lập đảng dân chủ
   • Chương 2 : Đường lối, tổ chức và sinh hoạt chính trị của đảng dân chủ
   • Chương 3 : Những khó khăn của chánh đảng Việt Nam và đề nghị những cải thiện
  • Tổng kết
  THÔNG TIN
  • Đảng ưu thế tại một số quốc gia : luận văn Tốt nghiệp / Lê Minh Nhựt ; Giáo sư hướng dẫn : Hoàng Xuân Hào
  • Tác giả: Lê Minh Nhựt
  • Chủ đề: Khoa học chính trị (Chính trị học và chính quyền) -- Quá trình chính trị -- Đảng chính trị
  • Nhà xuất bản: Trường Quốc gia Hành chánh
  • Năm xuất bản: 1974
  • Loại tài liệu: Luận văn
  • Mô tả vật lý: 138 Trang
  • Ngôn ngữ: vie
  • Tác giả phụ: Trường Quốc gia Hành chánh (Sài Gòn)
  • Thẻ: 324.2
  • Thẻ: Đảng chính trị
  • Thẻ: Đảng dân chủ
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1774/1509/4/0/0/0/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page