Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Công Tác Triển Khai Nghị Quyết Số 29-NQ-TW Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Giáo Dục' started by quanh.bv, Jun 30, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Công Tác Triển Khai Nghị Quyết Số 29-NQ-TW Về Đổi Mới Căn Bản, Toàn Diện Giáo Dục Và Đào Tạo, Đáp Ứng Yêu Cầu Công Nghiệp Hoá, Hiện Đại Hoá Trong Điều Kiện Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Và Hội Nhập Quốc Tế Trên Địa Bàn Huyện Kiến Thuỵ Thành Phố Hải Phòng
  Giáo dục đào tạo có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia mỗi, dân tộc. Ngay từ khi lập nước, kiến thiết nước nhà, Bác đã căn dặn: “non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh cách mạng nào, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và nước quan tâm sâu sắc; đặt giáo dục và đào tạo vào vị trí cao. Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII đã xác định phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá..
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Quản lý giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Từ Đức Văn
  • Tác giả: Lương Toàn Thắng
  • Số trang: 121
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2015
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/danh-58115.html
  https://drive.google.com/uc?id=1jJbFQD2occy8qqy-Vup8VVRdEIgGK6lJ
   
  Last edited: Jun 30, 2020

Share This Page