Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Hoạt Động Khai Thác Thư Viện Nhà Trường Phục Vụ Cho Việc Học Tập Của Sinh Viên Năm Cuối

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by quanh.bv, Oct 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Hoạt Động Khai Thác Thư Viện Nhà Trường Phục Vụ Cho Việc Học Tập Của Sinh Viên Năm Cuối Hệ Đại Học Chính Quy, Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh
  Tổng quan các khái niệm, vai trò và những đóng góp của thư viện trường đại học đối với hoạt động giảng dạy và học tập của nhà trường, một số công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài có liên quan đến đề tài. Khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và các hoạt động của Học viện Hành chính cũng như trình bày về hoạt động thư viện trong Học viện Hành chính và tình hình khai thác thư viện. Trình bày cụ thể việc thiết kế công cụ khảo sát, triển khai nghiên cứu, phân tích các số liệu và đưa ra kết quả nghiên cứu. Từ đó, tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính và đề xuất các giải pháp và khuyến nghị
  • Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Phương Nga
  • Tác giả: Lê Thu Hoài
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Quốc Gia 2010
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1011036
   
  Last edited by a moderator: Jun 24, 2017

Share This Page