Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong Dạy Học Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Feb 7, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Sinh Viên Theo Tiếp Cận Năng Lực Trong Dạy Học Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí Ở Các Trường Cao Đẳng
  1. Các kết quả đạt được của Luận án đã có những đóng góp mới về cơ sở lý luận (quan điểm, khung năng lực; phương pháp, công cụ, quy trình...) đánh giá kết quả học tập trong dạy học các ngành kỹ thuật ở các trường cao đẳng theo tiếp cận năng lực;
  2. Đã khảo sát và đánh giá, phân tích được thực trạng hiện nay với nhiều hạn chế, bất cập và đề xuất thiết kế được hệ thống các Bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học các ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí ở các trường cao đẳng có tính thiết thực và khả thi cao qua kết quả khảo nghiệm và thực nghiệm sư phạm khá công phu.
  3. Đã góp phần xây dựng tường minh cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá KQHT của SV theo tiếp cận Năng lực trong dạy học, tổng hợp một số vấn đề lý luận về kiểm tra đánh giá theo năng lực; 4. Đề cập đến lý thuyết về kiểm tra đánh giá; xây dựng mô hình đánh giá kết quả học tập theo năng lực; đưa ra khung năng lực và tiêu chí đánh giá KQHT khá công phu; xây dựng bộ tiêu chí và thiết lập qui trình thiết kế bài kiểm tra viết luận và trắc nghiệm và bài thực theo tiếp cận năng lực.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Khánh Đức, PGS. TS Nguyễn Hữu Lộc
  • Tác giả: Đinh Văn Đệ
  • Số trang: 197
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34676
  https://drive.google.com/uc?id=1ad8GIuURifv-SKPgXoq-lwrsdQz_VKuq
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page