Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Giáo Dục Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Quá Trình

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Luận Và Lịch Sử Giáo Dục' started by quanh.bv, Dec 31, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Kết Quả Học Tập Môn Giáo Dục Học Của Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Theo Tiếp Cận Quá Trình

  Hệ thống cơ sở lí luận của dạy học hiện đại trên thế giới đã ghi nhận ĐG là một khâu không thể thiếu. Nếu coi quá trình dạy học là một hệ thống thì ĐG đóng vai trò là phản hồi của hệ thống này. ĐG có vai trò tích cực trong việc điều chỉnh hệ thống, là khâu quan trọng có tác động mạnh nhất và hiệu quả nhất khi chúng ta muốn cải tiến chất lượng của quá trình đào tạo trong trường đại học.
  Ngành giáo dục - đào tạo nước ta đã và đang có sự đổi mới để đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Với tinh thần của Nghị quyết 29 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI năm 2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo”, vấn đề đổi mới kiểm tra – ĐG cần phải được tiến hành một cách đồng bộ để tạo ra sự chuyển biến về chất lượng
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lí luận và lịch sử giáo dục
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Thị Tuyết Oanh, TS. Lương Việt Thái
  • Tác giả: Nguyễn Nam Phương
  • Số trang: 252
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 2016
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=27059

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 25, 2017

Share This Page