Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Kết Quả Học Tập Trong Dạy Học Môn Công Nghệ Bậc Trung Học Phổ Thông Theo Tiếp Cận Năng Lực

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by oniison12312, Nov 5, 2019.

 1. oniison12312

  oniison12312 Member

  [​IMG]
  - Tổng quan một cách có hệ thống và góp phần phát triển cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá kết quả học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập(KQHT) theo tiếp cận năng lực.
  - Xây dựng khung lý thuyết về đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông. Qua đó góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về kiểm tra đánh giá, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực, kiểm tra đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực trong dạy học môn Công nghệ bậc THPT, bổ sung và làm phong phú thêm lý luận kiểm tra đánh giá KQHT của học sinh THPT theo tiếp cận năng lực.
  - Xác định những năng lực công nghệ cần hình thành trong quá trình dạy học môn Công nghệ ở trường THPT hiện nay.
  - Đề xuất quy trình xác định chuẩn năng lực, tiêu chí đánh giá KQHT theo tiếp cận năng lực.
  - Đề xuất quy trình đánh giá kết quả học tập trong dạy học môn Công nghệ theo tiếp cận năng lực và giải thích kết quả học tập theo tiếp cận năng lực.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Khánh Đức
  • Tác giả: Ngô Văn Tới
  • Số trang: 213
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=34178
  https://drive.google.com/uc?id=1Dm-X9dJHKPkkj1Kh8ZQL_H2OzdocmkQk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 6, 2019
  admin likes this.

Share This Page