Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Chuẩn Đầu Ra Theo Tiếp Cận Khung Trình Độ Quốc Gia Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jun 30, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Mức Độ Đáp Ứng Chuẩn Đầu Ra Theo Tiếp Cận Khung Trình Độ Quốc Gia Việt Nam Của Kỹ Sư Tốt Nghiệp Chuyên Ngành An Toàn Phòng Cháy Trường Đại Học Phòng Cháy Chữa Cháy
  Xây dựng bộ công cụ chuẩn đầu ra chuyên ngành An toàn phòng cháy của đại học Phòng cháy chữa cháy theo tiệp cận khung trình độ quốc gia Việt Nam. Đánh giá mức độ đáp ứng chuẩn đầu ra theo tiếp cận khung trình độ quốc gia Việt Nam của kỹ sư tốt nghiệp chuyên ngành An toàn phòng cháy, trên cơ sở kết quả học viên tự đánh giá và đơn vị sử dụng lao động đánh giá.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Đức Ngọc
  • Tác giả: Trần Thị Lan Phương
  • Số trang: 136
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88393
  https://drive.google.com/uc?id=1nr9LB6D5tx-7HUdmA51YocAYsNBpVp-F
   

Share This Page