Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Năng Lực Áp Dụng Nguyên Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Nghề Nghiệp Trong Thực Hành Tâm Lý Học

Discussion in 'Tâm Lý Học Lâm Sàng Trẻ Em Và Vị Thành Niên' started by quanh.bv, Oct 30, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Năng Lực Áp Dụng Nguyên Tắc Đạo Đức Và Ứng Xử Nghề Nghiệp Trong Thực Hành Tâm Lý Học Lâm Sàng Cho Trẻ Em Và Vị Thành Niên
  Hiện nay, ngành tâm lý học nói chung và tâm lý học lâm sàng nói riêng chưa được Nhà nước công nhận là một ngành nghề độc lập để được cấp mã số nghề trong hệ thống nghề quốc gia. Dịch vụ tâm lý cũng chưa được cấp mã ngành kinh doanh trong hệ thống ngành nghề để được đăng ký kinh doanh. Các quy phạm pháp luật chuyên ngành để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội về dịch vụ tâm lý và hoạt động của nhà tâm lý chưa có mà chỉ đang sử dụng các quy phạm pháp luật chung của Bộ luật dân sự và một số văn bản khác có liên quan. Mặc dù toàn quốc có 2 hiệp hội tâm lý là Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam và Hội Tâm lý Xã hội Việt Nam là nơi đăng ký hoạt động của các nhà tâm lý. Tuy nhiên, chưa có tổ chức nào trong số đó ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp để hướng dẫn thực hành cho các thành viên của mình. Điều này tạo nên lỗ hổng lớn, tạo môi trường cho sự vi phạm trong lĩnh vực đòi hỏi chất lượng cao về chuyên môn và đạo đức này.
  • Luận văn thạc sĩ Tâm lý
  • Chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng trẻ em và vị thành niên
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Thành Nam
  • Tác giả: Lê Thị Huyền Trang
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia 2017
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1068108
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page