Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Năng Lực Dạy Học Của Giảng Viên Trẻ Trong Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Nov 24, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Năng Lực Dạy Học Của Giảng Viên Trẻ Trong Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp
  Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống giáo dục nói chung và các trường quân đội nói riêng. Xây dựng nhà trường quân đội trước yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 là vấn đề cấp thiết, nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức để không bị tụt hậu và có những phát triển mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội hiện nay [2]. “Mục tiêu của việc đổi mới chương trình giáo dục quốc phòng là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; tiếp cận trình độ giáo dục quân sự ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới”. Để thực hiện được điều đó, các trường quân đội phải có đội ngũ giảng viên chất lượng cao cả về trình độ học vấn, kỹ năng sư phạm và kiến thức thực tiễn.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: TS. Nghiêm Xuân Huy
  • Tác giả: Hoàng Minh Trường
  • Số trang: 82
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/89441
  https://drive.google.com/uc?id=1QEE1JRvZ9rekvJVpGAGYgmJWkOhTKfqk
   

Share This Page