Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Sinh Viên Trong Dạy Học Phần Trết Học Môn Những Nguyên Lý

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn GDCT' started by quanh.bv, May 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đánh Giá Năng Lực Giải Quyết Vấn Đề Của Sinh Viên Trong Dạy Học Phần Trết Học Môn Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin Ở Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Hiện Nay
  - Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là một nội dung cần thiết trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng nhằm hình thành và rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cho người học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.
  - Từ việc, khảo sát thực trạng đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho thấy đa số cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên đều đã nhận thức được sự cần thiết phải đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Bộ môn Giáo dục chính trị
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Như Hải
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hải
  • Số trang: 218
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2019
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=33210
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page