Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Năng Lực Sử Dụng Công Nghệ Thông Tin Của Giảng Viên Trong Dạy Học Trực Tuyến

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, Nov 21, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  1. Góp phần bổ sung vào lý luận dạy học trong đào tạo trực tuyến theo định hướng phát triển năng lực sử dụng CNTT của giảng viên.
  2. Làm sáng tỏ cơ sở khoa học và thực tiễn, các khái niệm về dạy học hướng phát triển năng lực CNTT.
  3. Đề xuất quy trình, xây dựng khung năng lực CNTT dành cho giảng viên và thiết lập bộ tiêu chí đánh giá năng lực sử dụng CNTT của giảng viên trong dạy học trực tuyến trong đào tạo giáo viên của trường đại học, cao đẳng sư phạm.
  4. Khung năng lực xác định độ đáp ứng năng lực cần thiết về sử dụng CNTT so với chuẩn năng lực nghề nghiệp của giảng viên; xác nhận cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp sư phạm và năng lực công nghệ đối với đội ngũ giảng viên trong sử dụng CNTT.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Ngô Tứ Thành
  • Tác giả: Phan Chí Thành
  • Số trang: 196
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Bách khoa Hà Nội 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=35951
  https://drive.google.com/uc?id=1wnXFOe6UMzNWRkbBHkPMvqgX7pmfH4Mu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page