Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Nhận Thức, Thái Độ, Hành Động Về Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Trường Đại Học Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Đo Lường Và Đánh Giá Giáo Dục' started by nhandanglv123, Jun 29, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Nhận Thức, Thái Độ, Hành Động Về Học Chế Tín Chỉ Của Sinh Viên Trường Đại Học Hải Phòng
  Luận văn “ Đánh giá nhận thức, thái độ, hành động về học chế tín chỉ của sinh viên trường Đại học Hải Phòng bước đầu đã thu thập và phân tích đánh giá đầy đủ các thông tin về nhận thức, thái độ, và hành động của sinh viên một số ngành của Trường Đại học Hải Phòng. Qua nghiên cứu tác giả đã cho thấy nhận thức nhìn chung SV đã nhận thức được bản chất, những đặc trưng cơ bản của phương thức đào tạo theo tín chỉ và mức độ quan trọng và yêu cầu của các hành động học tập theo tín chỉ. Tuy nhiên, có những đặc trưng, yêu cầu cơ bản nhất thì các em chưa nhận thức được. Điều này thể hiện hạn chế trong nhận thức của SV về phương thức đào tạo theo tín chỉ. Về thái độ: SV thể hiện thái độ khi tham gia hoạt động học tập theo tín chỉ ở mức trung bình. Về hành động: Phần lớn SV thực hiện các hành động học tập ở mức trung bình.
  • Luận văn thạc sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Đo lường và đánh giá giáo dục
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Đức Ngọc
  • Tác giả: Trần Ánh Ngọc
  • Số trang: 127
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Giáo Dục - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2020
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88792
  https://drive.google.com/uc?id=1M0e8N-F_kgi29ynIjKaWd7f5MZpmY0z0
   

Share This Page