Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Quá Trình Trong Dạy Học Kỹ Thuật Ở Đại Học

Discussion in 'Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học - Môn Kỹ Thuật' started by quanh.bv, May 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Quá Trình Trong Dạy Học Kỹ Thuật Ở Đại Học
  - Đánh giá quá trình là những đánh giá hỗ trợ, điều chỉnh dựa trên các kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin trong suốt quá trình dạy học, được giảng viên thực hiện để xác định mức độ tiến bộ trong học tập của sinh viên, từ đó, giảng viên tiến hành điều chỉnh ngay cách dạy và sinh viên tự điều chỉnh cách học sao cho đáp ứng được các yêu cầu về mục tiêu dạy học. Sử dụng đánh giá quá trình trong dạy học kỹ thuật ở đại học giúp giảng viên và sinh viên thường xuyên điều chỉnh cách dạy, cách học theo hướng tích cực góp phần nâng cao kết quả học tập của sinh viên.
  - Để phát huy tốt nhất tính tích cực chủ động của sinh viên và khẳng định vai trò định hướng, tổ chức của giảng viên nhằm tạo ra động lực thay đổi nâng cao chất lượng, hiệu quả của quá trình dạy học thì cần phối hợp đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Hai hình thức này luôn phải thực hiện cùng nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau.
  • Luận án tiến sĩ giáo dục
  • Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn kỹ thuật công nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Huy Hoàng
  • Tác giả: Phạm Hồng Khoa
  • Số trang: 156
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm Hà Nội 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=28417

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page