Luận Án Tiến Sĩ Đánh Giá Sự Phát Triển Thể Chất Của Sinh Viên Trường Đại Học Hùng Vương - Tỉnh Phú Thọ

Discussion in 'Chuyên Ngành Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Nov 24, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-11-24_21-56-0.png
  Thực trạng phát triển thể chất cho sinh viên tại trường Đại học Hùng Vương đã xác định: đội ngũ giảng viên còn thiếu, tỷ lệ giảng viên với số lượng sinh viên chiếm cao (01 giảng viên /833 SV); Còn một bộ phận sinh viên có cảm giác bị áp lực, sợ học môn giáo dục thể chất; Chương trình đào tạo giáo dục thể chất đảm bảo quy định chung, nhưng nên tăng thêm số tín chỉ cho giờ học tự chọn thay vì số tín chỉ bắt buộc như hiện nay; Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên chiếm tỷ lệ tương đối cao, tuy nhiên mức độ tập luyện thường xuyên lại không cao (nam 5.3%, nữ 3.1%).
  • Luận án tiến sĩ Giáo dục
  • Chuyên ngành Giáo dục học
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, TS Đào Trọng Kiên
  • Tác giả: Nguyễn Toàn Chung
  • Số trang: 244
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Thể dục thể thao 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=40833
  https://drive.google.com/file/d/1_iRW-ERYVoyG24-66bez88nHY1nXwVRW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page