Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Suất Vận Chuyển Trầm Tích Dưới Tác Động Tổng Cộng Của Dòng Chảy Và Sóng Bằng Mô Hình Số Trị

Discussion in 'Chuyên Ngành Hải Dương Học' started by nhandanglv123, May 22, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Đánh Giá Suất Vận Chuyển Trầm Tích Dưới Tác Động Tổng Cộng Của Dòng Chảy Và Sóng Bằng Mô Hình Số Trị
  Dựa trên việc tìm hiểu về cơ chế vận chuyển trầm tích dưới tác động tổng cộng của sóng và dòng chảy và các phương pháp nghiên cứu, luận văn đã ứng dụng thành công bộ công cụ MIKE 21 bao gồm các mô đun MIKE 21HD-FM, MIKE 21 SW và MIKE 21 Coupled Model FM tính toán thủy động lực và đánh giá suất vận chuyển trầm tích cho vùng biển Cửa Tùng- Quảng Trị. Kết quả mô phỏng thủy động lực, suất vận chuyển trầm tích với các kịch bản (Kịch bản 1- KB1: khi có sự xuất hiện của kè phía nam; Kịch bản 2- KB2: khi không có sự xuất hiện của kè; Kịch bản 3- KB3: khi có sự xuất hiện của kè phía nam và kè phía bắc) giải thích được hiện trạng bồi lấp tại khu vực cửa sông cũng như sự thu hẹp độ rộng bãi ngày càng nghiêm trọng tại bãi tắm Cửa Tùng. Việc xây dựng và phân tích kết quả theo từng kịch bản tính toán có ý nghĩa định hướng và đánh giá các giải pháp chỉnh trị tại khu vực biển Cửa Tùng, Quảng Trị. Để khắc phục hiện trạng thu hẹp bãi tắm bên cạnh những biện pháp hiện có đang áp dụng cần xem xét biện pháp công trình đê chắn sóng ngoài khơi nhằm giảm sự mất mát trầm tích dưới sự tác động của sóng, đặc biệt trong trường sóng NE.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Hải dương học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Trang
  • Số trang: 57
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70486
  https://drive.google.com/uc?id=1GaQpCnRarzCXcPJ27zqNDlXT-2_GAuqY
   

Share This Page