Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tài Nguyên Đất Đai Phục Vụ Phát Triển Cây Công Nghiệp Lâu Năm Ở Huyện Krông Nô

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Jul 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-22_15-59-23.png
  Đánh Giá Tài Nguyên Đất Đai Phục Vụ Phát Triển Cây Công Nghiệp Lâu Năm Ở Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông
  Đất đai là tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia, là thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là không gian cư trú, tổ chức các hoạt động sản xuất bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Đối với hoạt động nông - lâm nghiệp, đất đai là tư liệu sản xuất không thể thiếu được để bố trí các loại hình sử dụng. Trong những năm gần đây, công tác đánh giá đất đai ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo cơ sở cho quá trình chuyển dịch cơ cấu nông - lâm nghiệp theo hướng chuyên môn hoá. Tuy nhiên, vẫn còn những bất cập trong công tác quản lý sử dụng quỹ đất đai, đặc biệt là diện tích đất đai dành cho phát triển cây công nghiệp thường bị biến động mạnh. Vì vậy, việc nghiên cứu, đánh giá tài nguyên phục vụ mục tiêu phát triển nông - lâm nghiệp bền vững là vấn đề đang được quan tâm hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí tự nhiên
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Năm
  • Tác giả: Phạm Đức Minh
  • Số trang: 132
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2019
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/12PZn1ngh7vbK3MrsKGkknnhmUdUOKIJh
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page