Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Phục Vụ Phát Triển Nông-Lâm

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Mar 25, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Phục Vụ Phát Triển Nông-Lâm Nghiệp
  Trong sản xuất nông - lâm nghiệp, các điều kiện tự nhiên là những yếu tố ảnh hưởng và những yếu tố quyết định rất lớn tới sự phát triển của ngành. Thái Nguyên là một trong những tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông - lâm nghiệp. Tuy nhiên ngành nông - lâm nghiệp của tỉnh không chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP toàn Tỉnh nhưng đã góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người lao động ở nông thôn, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở vùng trung du và miền núi.
  • Luận văn thạc sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí tự nhiên
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng
  • Tác giả: Nguyễn Thu Giang
  • Số trang: 107
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thái Nguyên 2014
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...phuc-vu-phat-trien-nong-lam-nghiep-43316.html

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page