Luận Văn Thạc Sĩ Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Định Hướng Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Lưu Vực Sông

Discussion in 'Chuyên Ngành Địa Lý Tự Nhiên' started by quanh.bv, Jul 21, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-7-21_18-14-28.png
  Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Tự Nhiên Phục Vụ Định Hướng Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp Lưu Vực Sông Bến Hải, Tỉnh Quảng Trị
  Lưu vực sông là hệ thống lãnh thổ thổ tương đối độc lập, có mối liên hệ hữu cơ về quá trình trao đổi vật chất và năng lượng giữa thượng lưu và hạ lưu. Việc nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên nhằm xác định tiềm năng sinh thái tự nhiên theo lưu vực sông làm tiền đề phục vụ mục tiêu định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ, giúp cho các nhà quản lý hoạch định chính sách khai thác tài nguyên theo hướng bền vững là vấn đề đang được quan tâm hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ Địa lí
  • Chuyên ngành Địa lí tự nhiên
  • Người hướng dẫn: TS. Lê Năm
  • Tác giả: Nguyễn Văn Quế
  • Số trang: 143
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Huế 2017
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1DPhOTDQsHU9sBUI9DOa1YjNLWMTOsy3g
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jul 21, 2022

Share This Page